eKultura.info Przystanek kulturalny regionu częstochowskiego

www.ekultura.info   /   Projekt

Projekt

Przedmiotem projektu „Przystanek e-kultura regionu częstochowskiego” jest szeroko rozumiana informacja kulturalna pozwalająca na tworzenie pozytywnego wizerunku województwa śląskiego oraz zwiększenie możliwości dostępu do oferty kulturalnej regionu częstochowskiego. W ramach realizacji projektu będą podejmowane następujące działania: utworzenie biura projektu, budowa i wdrożenie serwisu internetowego e-kultura regionu częstochowskiego, przygotowanie, wydrukowanie i dystrybucja publikacji służących informacji kulturalnej.

Oddziaływanie projektu to teren regionu częstochowskiego, w tym:

 • Powiat kłobucki - Kłobuck, Krzepice, Lipie Miedźno, Opatów, Panki, Przystajń, Wręczyca Wielka (liczba mieszkańców: 85 640).
 • Powiat częstochowski - Blachownia, Dąbrowa Zielona, Janów, Kamienica Polska, Kłomnice, Koniecpol, Konopiska, Kruszyna, Lelów, Mstów, Mykanów, Olsztyn, Poczesna, Przyrów, Rędziny, Starcza (liczba mieszkańców: 134 156)
 • Miasto Częstochowa (liczba mieszkańców: 240 027)
 • Powiat myszkowski - Poraj, Koziegłowy, Żarki, Niegowa oraz Myszków (liczba mieszkańców: 72 028)
 • Powiat lubliniecki - Boronów, Ciasna, Herby, Koszęcin, Kochanowice, Woźniki, Pawonków oraz Lubliniec (liczba mieszkańców: 75 997).

Ze względu na rosnące zapotrzebowanie na terenie województwa śląskiego znaczenia kultury regionu jako czynnika rozwoju społeczno-ekonomicznego, gminy objęte oddziaływaniem projektu dostrzegły potrzebę przygotowania produktów kultury polegających na gromadzeniu i udostępnianiu informacji dotyczących aktualnego stanu kultury regionu częstochowskiego. Bogata oferta kulturalna poparta profesjonalnie prowadzoną informacją pozwoli na wzmocnienie potencjału kulturowego i artystycznego, co stanowi realny czynnik rozwoju regionu.

Zróżnicowana oferta kulturalna skierowana do mieszkańców, turystów jak i potencjalnych inwestorów, będzie sprzyjać urozmaiceniu zagospodarowania czasu wolnego, przekładając się na podniesienie atrakcyjności regionu częstochowskiego jako miejsca pracy i życia.

Realizacja projektu jest odpowiedzią na następujące problemy występujące w regionie częstochowskim:

 • Utrudniony dostęp do informacji o zasobach i wydarzeniach kulturalnych,
 • Nieefektywny przepływ informacji na temat wydarzeń kulturalnych,
 • Niewystarczająca informacja kulturalna,
 • Brak biura informacji kulturalnej,
 • Bardzo niski stopień wykorzystania możliwości technologii ITC w zakresie kultury w odniesieniu do życia kulturalnego regionu,
 • Brak informacji kulturalnej w formie papierowej.

Celem strategicznym projektu dla jego obszaru oddziaływania jest wzrost znaczenia kultury jako czynnika rozwoju społeczno-gospodarczego regionu częstochowskiego, a poprzez to: wzrost dostępności do produktów kultury regionu, rozwój sektora kultury poprzez bardziej efektowną i wydajną wymianę informacji pomiędzy jednostkami kultury, strefą gospodarczą i obywatelami, wzrost umiejętności w zakresie obsługi komputerów i korzystania z Internetu, podniesienie jakości życia mieszkańców, wzrost poziomu zatrudnienia, wzrost atrakcyjności inwestycyjnej poprzez pozytywne postrzeganie regionu nie tylko przez mieszkańców, ale również przez inwestorów i turystów. Celem szczegółowym jest gromadzenie i udostępnianie informacji dotyczących aktualnego stanu kultury regionu częstochowskiego.

Beneficjent: Gmina Konopiska
Tytuł projektu: Przystanek e–kultura regionu częstochowskiego
Kwota dofinansowania: 1 070 478,10 zł.
Koszt całkowity: 1 263 046,00 zł.

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne potrzeby

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2021 znajdują się na stronie www.rpo.slaskie.pl

 

Co w kulturze?

Zapraszamy do przeczytania bardzo kulturalnego kwartalnika pt.: "Co w kulturze?". Do pobrania w formacie pdf.

zobacz archiwum ...

warto zobaczyć

Miasto kultury.
Jasne, że Częstochowa!

Jasne, że Częstochowa!

Film prezentuje najważniejsze wydarzenia kulturalne, które odbywają się w Częstochowie.

Ankieta

Czy informacje kulturalne uzyskane na portalu są dla Pana/Pani przydatne?Interesują Cię wyniki poprzednich ankiet?

archiwum wyników ...